Intimiteit


Mijn dierbaren, intimiteit met goddelijkheid is het diepgaande gevoel van eenheid, van niet-gesepareerd zijn, en die jullie als vluchtige momenten in je leven soms al eens hebben gevoeld. Je vraagt je misschien af waarom dat maar voor zo’n korte duur is, waarom kan ik me niet altijd zo voelen. Je eerste stap naar deze continue staat van zijn is om intiem te worden, heel erg intiem, met jezelf omdat Goddelijkheid de waarheid over jou is.

Het ‘hoe’ is vrij eenvoudig eigenlijk. Intimiteit met je eigen wezen is toegeven aan elk aspect van jezelf, juist die aspecten van jezelf die je niet wenselijk vindt, onaanvaardbaar. Al die dingen waarvan je niet zou willen dat je vrienden dat zouden weten.

Hetgeen dat je gescheiden houdt van die intimiteit is de angst dat je niet goed genoeg bent, niet waardevol genoeg voor liefde en verlichting, of voor al het andere mooie en bijzondere in deze wereld. Die angst is torenhoog. Het is de angst die je kent van net na je geboorte. Het is de angst die je door je ouders is meegegeven, door het massabewustzijn, door iedereen met wie we dagelijks contact hebben.

Wanneer je begrijpt dat je ware aard goddelijk is en dat je simpelweg door angst van die wetenschap wordt afgehouden, dan zou je bewust moeten kiezen voor een andere manier van zijn. Er is hier geen ‘doen’ bij betrokken. Niets van deze goddelijke of verlichtingszaken gaat over doen. Het gaat erom te zijn wie je echt bent, wat dat dan ook is. Als je de werkelijkheid over jezelf verbogen houdt, dan kun je die aspecten ook niet transformeren. Zegt dat jullie iets?

De angst die je binnenin je hebt omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent is geen rationele angst, intelligent mens die je lijkt te zijn. Het is de angst van dat kleine kind dat in je leeft en die al die jaren doodsbang is geweest om niet waardevol genoeg te zijn voor liefde. Deze kleine persoon regeert je leven. Deze kleine houdt je in reactie naar het leven, zorgt ervoor dat men aan je denkt en ziet om te bevestigen dat je er bent.

Wanneer je dit kleine kind aanvaard en elk aspect erkent in de wetenschap dat alles dat geen liefde of vreugde is, simpelweg de reactie is van het bange kind, dan kun je een begin maken om intiem te zijn met jezelf. Dan begint je leven te transformeren. Dan ga je een leven tegemoet vol vitaliteit, vreugde en passionele creativiteit. Die kleine persoon heeft je lang genoeg aan de ketting van zich herhalende patronen en zelfsabotage gehouden.

Dus als je jezelf het geschenk van intimiteit toestaat, elk aspect van jezelf erkent, en aanvaard dat dat niet altijd correspondeert met het idee over jezelf, dan creëer je ruimte om liefde te voelen voor je eigen wezen, en om liefde zijn. Het besluit om het kleine kind te aanvaarden, is een besluit tot liefde, een besluit tot mededogen.

En, dierbaren, het is de liefde die de goddelijkheid in jou is. Liefde is een ander woord voor God/Godin, Al Dat Is. Liefde betekent geen separatie. Liefde is de hoeksteen van de schepping. Liefde is de waarheid over jou.

Let in je dagelijkse leven op je reacties, op je gevoelens. Je gevoelens zijn je barometer. Wanneer het fijne gevoelens zijn, vreugdevol en leuk, dan oordeel je niet negatief over jezelf. Je bent in het Nu, en je laat de stroom in je leven toe. Wanneer je geen lekker gevoel hebt, dan weet je dat weer in de stroom moet komen. Het kleine kind in je reageert op iets van buitenaf, en dat geeft het gevoel dat je niet genoeg bent.

Op dat moment, als je zo’n gevoel hebt, heb je een keuze. Je kunt doorgaan in je oude patroon en je verstoppen voor de angst, of je kunt stil zijn en naar binnen gaan naar dat kleine kind, omarm het met liefde en mededogen en verander de situatie. Transformatie gebeurt het snelst in de emotie zelf.

Met andere woorden, transformatie heeft niets met intellect te maken. Door je intellect krijg je begrip over het hoe en waarom, maar kan niet op zichzelf transformatie bewerkstelligen. Emotie, of energie in beweging, is je krachtpunt. Transformeren doe je middenin de emotie omdat dat de grote magneet is die jouw buitenwereld creëert.

Je ideeën en overtuigingen over die je bent, verpakt in de emotie van deze ideeën en overtuigingen, scheppen jouw werkelijkheid, elke ervaring in je leven. Je kunt je ideeën over die je bent veranderen maar zolang je emotie erover niet verandert, kun je je ervaring van de werkelijkheid niet veranderen, of eigenlijk je waargenomen werkelijkheid.

Die keuze kun je elk moment maken. Jullie zijn grootse, soevereine, spirituele wezens die ervoor hebben gekozen om op deze planeet krachtige, spirituele ervaringen op te doen door middel van het spel Human Life Now. Je bent nooit afgescheiden van het goddelijke in je. Je bent en blijft altijd een perfecte, eeuwigdurende expressie van de schepping, wat je ook over jezelf denkt. De afscheiding is een illusie. Het kleine kind in je denkt dat, omdat het in angst leeft dat het niet genoeg is. Jij maakt de keuze of je de illusie overstijgt of niet. We herinneren je eraan dat als je niet de keuze maakt om het pad van groei en ontplooiing te volgen, dan is dat de keuze van een grote meester en niemand heeft daar een oordeel over.

Maar, jullie zijn hier en lezen dit omdat je het verlangen hebt naar die ontplooiing, en wij zeggen daarop: ‘Stop de strijd!’. De strijd is opzichzelf is het product van de angst dat je het niet gaat redden. Dat is in de toekomst leven. Wanneer je in het Nu leeft en ‘hoe dat aanvoelt’ dan is de gedachte of je het wel of niet redt, niet aanwezig. Realiseren jullie je niet dat hetgeen je achternajaagt er al is? Als je jezelf kunt eren met de intimiteit van je eigen wezen, en liefde en mededogen voelt voor elk aspect van jezelf, dan ervaar je de intimiteit met het goddelijke in je. Je staat de ontvouwing in wat er al is en al eeuwig de waarheid is over jullie.

Maak de bewuste keuze om liefde, vreugde, schoonheid, harmonie, zoveel overvloed, plezier en spel in je leven te ervaren. Bevestig elke dag weer dat dat is wat je die dag wilt ervaren. Wees dankbaar voor het wonder van de goddelijkheid die je bent en bedenk dat het altijd zo zal zijn. Als je die gevoelens van liefde, vreugde etc. hebt dan sta je die energie toe om te stromen. Je bent liefde, vreugde etc.

Als je een ervaring voortbrengt die dat niet in zich heeft, wees dan stil en ga naar dat gevoel. Ga naar dat kleine kind en houd het in je armen. Blijf daarbij totdat je de warmte en troost voelt. Als je dat voelt dan ben je weer terug in je centrum om meer liefde, vreugde enz. te ervaren. We beloven je transformatie!

Ik hou veel van jullie, mijn dierbaren. Jullie zijn in mijn hart. Namaste!


Copyright Jani King 2001

 


 Light Source P'taah©2000-2019