Geen ontsnappen ann

 

Dierbaren! We vragen je om over het volgende na te denken. Is jouw zoektocht naar verlich-ting ingegeven door het vinden van vreugde en opwinding van hetgeen zich ontvouwt om te weten wie je echt bent of is het een zoektocht om te ontsnappen aan de angst, pijn en kwel-ling van je dagelijkse beslommeringen. We adviseren dit voor jezelf uit te zoeken.

Er is namelijk geen uitweg mijn dierbaren. Zolang je probeert om angst, pijn of kwelling te negeren of weg te drukken, de energie die je daarin stopt trekt uiteindelijk precies datgene aan dat je nu juist probeert kwijt te raken. Alles waartegen je weerstand  biedt zal juist hardnek-kig aanhouden en datgene wat je valideert, dus waar je geen weerstand aan biedt zal je juist bekrachtigen.

Want je bent inderdaad de belichaming van elektromagnetische energie. Elk facet van je, je fysieke lichaam, je bewustzijn, je gedachten, je overtuigingen en je emotie bundelen allemaal samen en creëren een energie dat als een magneet werkt. Deze energie heeft een resonantie, een trillingsfrequentie die soortgelijke frequenties aantrekt.

Dus in je dagelijkse leven creëer je zelf, in je eigen waargenomen werkelijkheid, die situaties die jouw eigen overtuigingen reflecteren en hoe je denkt dat het universum in elkaar steekt. Die frequenties of resonanties zijn elkaars gelijken. Dus als je veranderingen in je leven wilt hebben dan moet je de frequentie waarin je je begeeft veranderen.

We hebben al vaak gezegd dat verlichting, of het vermogen om in de 4e of 5e dimensie te komen, alles te maken heeft met het volledig en onvoorwaardelijk lief hebben van jezelf. Met andere woorden, bij die onvoorwaardelijke liefde verander je de frequentie. Het is niet de bedoeling dat het een strijd is. Het is simpelweg een keuze die je zelf maakt in het Nu. Er zijn hiervoor geen magische pillen of drankjes, geen magische woorden, bezweringen of rituelen. Er is alleen maar liefde of angst. Het is maar waar je nu voor kiest!

Uiteraard verandert en fluctueert je frequentie elk moment. Als je in een liefdevolle hoedanig-heid bent dan neem je de buitenwereld vanuit dat perspectief waar. Degenen die deze momen-ten al hebben ervaren vragen zich af waarom die ervaringen zich niet vaker herhalen, of waarom je het gewoonweg niet altijd kunt ervaren. Wel, mijn dierbaren, dat komt doordat die frequentie niet matcht met degene die je over het algemeen bent.

De twee krachtige componenten van je magnetische wezen zijn je overtuigingen over jezelf en de emoties die aan die overtuigingen verbonden zijn. Emotie is het zaad van je scheppende kracht. Als je je dagelijkse leven leeft volgens op angst gebaseerde emoties en gebaseerd op de overtuiging dat je niet waardevol of niet genoeg bent, machteloos bent, liefde is gelijk aan pijn, en het universum is een angstige en gedoemde plek, dan zullen je dagelijkse creaties dit reflec-teren.

Maar, omdat je een krachtig, wonderbaarlijk wezen bent, kun je zelf je resonantie veranderen om zo te creëren wat je wenst. Alles begint en eindigt met jezelf. Herinner jezelf aan de grootste waarheid. Je bent altijd, ongeacht de verschijning, een perfecte, eeuwigdurende expressie van de schepping. Jullie zijn goden en godinnen die een wonderlijk speel spelen, genaamd ‘human life now’.

Dat deel van je dat de waarheid is vergeten, dat deel van je dat overtuigingen en gevoel heeft op basis van angst, is maar een klein persoon, het kleine kind dat binnenin je zit. Eentje die, ondanks dat hij/zij de grote waarheid is vergeten, absoluut van je houdt, eentje die elke dag van je leven heeft gestreden om ervoor te zorgen dat je overleefde, eentje die altijd het best heeft gedaan dat hij kon. En juist dit deel van je verreist jouw volle aandacht, je compassie en onvoorwaardelijke liefde.

We herinneren je graag aan de sleutels naar transformatie.

1. Je kunt alleen datgene wat je hébt transformeren. Als er ook maar een klein deel is dat niet van jou is of er een situatie is waarvan je geen deel uitmaakt, hoe zou je het dan kunnen transformeren?

2. Je kunt alleen in het Nu transformeren. Je kunt niet transformeren in het verleden of in de toekomst. En de paradox is natuurlijk dat wanneer je ervoor kiest in het Nu te transformeren, je automatisch je verleden en heden transformeert.

3. Je kunt alleen transformeren wanneer je in emotie van angst of pijn bent omdat daar je kracht ligt. Als je hieraan twijfelt, denk dan eens aan het feit dat je normaalgesproken je dagelijkse beslissing maakt op basis van logica en ervaring. Op het moment dat je in de greep bent van een sterke emotie, vliegt je logica bij wijze van spreken het raam uit!

4. Transformatie kun je alleen creëren in totale aanvaarding, en dat is de aanvaarding van het kind in je die die ongewenste realiteit heeft gecreëerd. Aanvaard de situatie en de co-creator voor het geschenk die uit deze situatie voortkomt. Als je moeilijk vindt om het geschenk te vinden, herinner jezelf er dan aan dat hoe de situatie ook is, het is een kans om nog meer jezelf te worden.

We vragen je te proberen te begrijpen dat in feite al je angsten zijn gebaseerd op een waarge-nomen gebrek. De grote waarheid is dat er helemaal geen gebrek of tekortkoming is. Maar, als dit toch je overtuiging en angst is, dat is dan hetgeen wat je creëert in je leven, of het nu gebrek aan liefde, geld of simpelweg het gemak en de stroom in je leven. Veel van jullie richten zich met veel inspanning meteen op de buitenwereld en strijden om de situatie te veranderen en vragen zich vervolgens af waarom er niets is veranderd. De angst van gebrek is een reso-nantie. Weten dat er in elk opzicht absoluut overvloed is in je leven is ook een resonantie. Om de resonantie te veranderen, adviseren we je het universum tenminste een keer per dag je dankbaarheid te tonen voor deze overvloed.

Ga zitten en schrijf alles op waar je in je leven dankbaar voor bent. Elke dag als je je dank-baarheid bezingt, voel dan de vreugde van deze overvloed en rijkdom in je leven. Wanneer je volledig hierbij bent betrokken dan ben je in het Nu, zonder tekortkomingen.

Gedurende de dag draag je deze resonantie bij je. Als je tijdens je dag iets ziet dat je leuk vindt of je vreugde geeft, wees daar dan dankbaar voor. Ga dan rechtop staan en wees klaar voor de verandering!

Zoals je ziet, mijn dierbaren, er is geen uitvlucht. Er is alleen jij, en met je eigen enorme kracht mag je creëren wat je wilt --- hemel op aarde en jullie als goden en godinnen gerealiseerd in het volle potentieel dat de mens is.

Ik houd absoluut van jullie in je goden en godinnen spel! Namaste.

.

 


 Light Source P'taah©2000-2019